DIPLOMERAD KOGNITIV NPF-COACH, 1år
adhd_2.jpg
adhd_3.jpg
adhd student.jpg

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m. Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation, in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. 

Introduktion till NPF
Om utbildningen
Kursplan för 2022
Assistent utbildning
Pågående - 2021