KOGNITIV NPF-COACH

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m. Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation, in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. 

KOGNITIV NPF-COACH är en ny yrkesgrupp som licensieras endast via MindMentor® AB i Stockholm. NPF-COACH® är en varumärkes-skyddad yrkestitel.

Kognitiv NPF-coach