Välkommen på samtal på MindMentor AB och Georg Zsolnai! 
 
  • 1 tim.

    Samtalet faktureras

Georg Zsolnai heter jag och arbetar som "coachterapeut" och utbildare/utvecklare inom mitt företag. Jag arbetar med individer, par och grupper i olika situationer och drivs av att få människor att växa, bli stärkta och framgångsrika i sina liv. Syftet och målet med min stöd att du som individ skall hitta din inneboende kraft och energi för att förverkliga dig själv.

Jag gör ett holistiskt konsultjobb och  hanterar balansen mellan den mänskliga själen-kroppen, harmonin i mänskliga relationer samt psykisk hälsa.

Bland mina yrkeskompetenser hittar du:
• Psykosyntes - en psykologi med helhetssyn och själ. 
• NPF - Neuropsykiatriska Funktionsvariationer + Handledning

• KBT - Kognitiv Beteende Terapi (steg1)
• Coaching (PCC) - effektiv samtalsmetodik (ICF)
• German Nymedicin - Biologika, ny sätt att hantera våra sjukdomar  
• WingWave coaching - resultatstöd, framträdande, lösa upp blockeringar, relationer
• Stress- och konflikthantering

Förebygga personliga konflikter som leder till sjukskrivning

Mer beskrivning hittar du under "Arbetsområden"

Välkommen!

IMG_8109.jpg