top of page
KOGNITIV NPF-COACH - KURSBESKRIVNING 

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-COACH skall kunna hjälpa eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt 
funktionshinder till sin egen fördel. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-COACH med möjlighet till certifiering. Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som 
tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

 

Utbildningsupplägg: Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

____________________________________________________________________________________________________________

NÅGRA VIKTIGA TANKAR INFÖR UTBILDNINGEN

Utbildningen består av båda teoretisk- och praktisk del, samt personlig utveckling. Utbildningen förutsätter att du är också villig att arbeta med dig själv för att få förståelse och erfarenhet av det praktiska delen av arbetet.

____________________________________________________________________________________________________________

DELTAGARNAS REKOMMENDATIONER 
       

”Utbildningen har gett mig viktiga och återkommande ord – värderingar och gränssättning. För min personliga del - JAG väljer mina värderingar och mitt förhållningssätt. Jag lever mer i nuet och minns händelser och människor som berikat mitt liv. Jag trivs helt enkelt bättre med mig själv. Detta fick jag med ”på köpet” under utbildningen och var inte alls inställd på det ”. Elisabeth Olsson

En alldeles utmärkt utbildning som gett mig kunskaper både i coaching och i personlig utveckling.  Georg är mycket bra på att dela med sig av sina kunskaper så vi alla deltagare fick ut maximalt av utbildningen. AnnKatrin

Jag har fått en personlig utveckling som kommer att göra mig stark och värdefull som coach. Främst för personer med NPF men även som stöd till föräldrar som har barn med NPF. Just nu vill jag basunera ut till alla jag känner att de skall gå utbildningen. Det är en sådan enorm hjälp för ens egen självförverkligande”. Jonna Svensson 

____________________________________________________________________________________________________________

Zoom-Logo2.png
bottom of page