KOGNITIV NPF-COACH - KURSPLAN, STOCKHOLM 

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-COACH skall kunna hjälpa eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt 
funktionshinder till sin egen fördel. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-COACH med möjlighet till certifiering. Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

Utbildningens mål är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som 
tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

 

Utbildningsupplägg: Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 2 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

____________________________________________________________________________________________________________

DELTAGARNAS REKOMMENDATIONER        

”Utbildningen har gett mig viktiga och återkommande ord – värderingar och gränssättning. För min personliga del - JAG väljer mina värderingar och mitt förhållningssätt. Jag lever mer i nuet och minns händelser och människor som berikat mitt liv. Jag trivs helt enkelt bättre med mig själv. Detta fick jag med ”på köpet” under utbildningen och var inte alls inställd på det ”. Elisabeth Olsson

En alldeles utmärkt utbildning som gett mig kunskaper både i coaching och i personlig utveckling.  Georg är mycket bra på att dela med sig av sina kunskaper så vi alla deltagare fick ut maximalt av utbildningen. AnnKatrin

Jag har fått en personlig utveckling som kommer att göra mig stark och värdefull som coach. Främst för personer med NPF men även som stöd till föräldrar som har barn med NPF. Just nu vill jag basunera ut till alla jag känner att de skall gå utbildningen. Det är en sådan enorm hjälp för ens egen självförverkligande”. Jonna Svensson 

____________________________________________________________________________________________________________

KURSDAGAR & TIDER: 

T1: 18-20/9, 16-18/10, 13-15/11, 11-13/12, 15-17/1-2021, 12-14/2
T2: 19-21/3, 16-18/4, 14-16/5, 11-13/6, 02-03/7, 06-08/8

Kurstider: fredag 18.00 - 21.00, Lördag-söndag: 09.00 - 16.00

____________________________________________________________________________________________________________

UTBILDNINGSINNEHÅLL & PRAKTISK TRÄNING (75% PRAKTIK, 25 TEORI)

TERMIN 1 (6x2,5 dagar), stärka klienten och den inre ledaren

Dag 01-02: - Självmevetenhet och professionell egen utveckling

Dag 03-04: - NPF-coachfundament (ICF) och kognitiv coaching

Dag 05-06: - Lyssnande kommunikation, Litteraturstudier

Dag 07-08:  - Coachrelationer och mentalisering

Dag 09-10: - Motiverande, aktiverande coaching - praktisk förändringstruktur

Dag 11-12: - Diagnoser, överlappande diagnoser, särbegåvning 

 

TERMIN 2 (6x2,5 dagar), omlärning, förhållningssätt och positiv konsekvens

Dag 13-14: - Det pedagogiska hantverket, beteendeförändring, KBT

Dag 15-16: - Anknytningsteori och omvandla svårighet till styrkor

Dag 17-18: - Psykisk hälsolära (Ångest, depression, kontrollbehov m.m)

Dag 19-20: - Funktion- och känsloreglering (känslomässig medvetenhet)  

Dag 21-22: - Coachfärdigheter, gruppcoachning

Dag 23-24: - Arbeta med bildhantering och tolkning

____________________________________________________________________________________________________________

Litteraturlista        

Jacqueline Joo:  - Din dolda sociala förmåga! (obligatorisk, termin1)

Jesper Juul: - Relationskompetens (rekommenderas)

Anders Broberg: - Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin (obligatorisk, termin2)

David Edfeldt: - Utmaningen i förskolan (rekommenderas)

Carina Lätt: - Gruppcoaching (rekommenderas)

__________________________________________________________________________________________

Din investering

24.300 kr per termin exkl. moms (25%)

__________________________________________________________________________________________

Nästa utbildning startar - BOKA REDAN NU!

26-27/5 - 2021 (Dagtid: onsdag - torsdag)

Priset är tom 31 januari 2021: 12.500 per termin exkl. moms, därefter ordinarie pris: 24.300 per termin exkl. moms

 

Konceptet och sammanställningen är varumärkesskyddad.