top of page
HANDLEDNING FÖR DIPLOMERADE NPF-COACHER OCH DELTAGARE UNDER UTBILDNING
Papper Konst
DATUM & TID 2024

.

Datum för handledning

*  

Tider:

*. 18.00 - 19.30
 

Max antal personer:

*  5 deltagare

 

Utbildningsplats

*  Zoom (inbjudan skickas ut)

Kostnad för handledning

* 400 kr per tillfälle

* anmäl dig till alla 6 tillfällen och      priset blir 200 kr per tillfälle.

DEFINITION AV HANDLEDNING

En pedagogisk, relationsrelaterad och NPF-sepecifik process med upptäckt, inlärning, växande och utveckling som mål. En konsultation med utbildande syfte, eget lärande  med praktik genomförande utifrån den handleddes förståelse.

 - Ärendehandledning - där ärendet är i fokus som coachen har

 - Yrkeshandledning - coachen är i fokus för att hantera en uppkommen situation

 - Avlastningshandledning - hantera och undvika psykisk ohälsa

 

 

 
bottom of page