top of page
adhd_3.jpg
VAD ÄR NPF?
VAD GÖR EN NPF-COACH
HUR ARBETAR EN NPF-COACH?

Neuropsykiatrisk funktionsvariation är en utvecklingsrelaterade funktionsnedsättning i dess bredaste form; Autismspektra, ASD/Asperger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.m. Kursen är en specialanpassad yrkesutbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer med syfte att fördjupa sig i discipliner som funktionsvariation, in- och omlärning, språkmönster, hälsosam självutveckling. 

Läs mer

bottom of page