top of page

MindMentors certifiering

En certifiering är en bevis på att ett visst mått av förtroende har getts tjänsten "KOGNITIV NPF-COACH, samt den person som utövar arbetet. Ett certifikat är ett bevis på att personen uppfyller specifika, ställda krav inom området KOGNITIV NPF-COACH.

CERTIFIERINGSKRAV HOS MINDMENTOR

 • 1-årig områdesspecifik diplomutbildning (KOGNITIV NPF-COACH)

 • Certifieringsutbildning 1 termin

 • Dokumenterad (blankett-klientlista) klientarbete minimum 100 timmar med
  minst 6 olika klienter som har Neuropsykiatrisk funktionsvariation

 • Blanketten klientredovisning med reflektioner om klienten

 • Klientarbetet skall kopplas till obligatorisk handledning (genom zoom) i samband med certifieringsutbildning, handledningen ges en gång i månaden.

GENOMFÖRANDE AV CERTIFIERING

 • Inlämning av intyg om genomgången certifieringsutbildning

 • Inlämning av klientlistan, klientredovisning

 • Genomföra skriftliga uppgifterna

 • Boka tid till muntlig redovisning, "uppkörning"

DATUM FÖR CERTIFIERINGSDAGAR

 • Tider: Fredag 18.00 - 21.00, lördag 09.30 - 17.00

 • Max antal personer: 10 deltagare

 • Dagar:

 • Plats: MindMentors egna lokaler

 • Pris: x kr inkl. moms (25%)

BOKA DIN PLATS

bottom of page