top of page
BIO-LOGIKA KONSULTATION - SJÄLVLÄKNINGENS IDEOLOGI

Syftet med konsultationen är att övertyga den som ber om hjälp - i form av ett personligt, förtroligt samtal - vilka psykiska trauman och konflikter som kan ha orsakat de patologiska förändringar som utvecklats.

 

Syftet med konsultationen är inte att ställa en diagnos. Det är läkarens uppgift.

 

Konsultationen hjälper till att ta reda på, utifrån den diagnos som läkaren har ställt:

  • vilken typ av psykiskt trauma som kan ha orsakat den resulterande förändringen (sjukdomen)

  • Förändringar, det vill säga tumörer, atrofi och andra organförändringar, sker bara när vi drabbas av ett psykiskt trauma och det förblir obearbetat. 

  • Det gör oss ont hela tiden, vi "springer igenom det", vi kan inte övervinna problemet, och det verkar nästan oöverstigligt.

bottom of page