WorkShop - upplevelsebaserad inlevelse

En workshop är ett gruppmöte av ett antal människor med samma intresseområde. Syftet är att gruppen arbetar fram ett resultat med kvalitet där man tagit vara på olika aspekter och infallsvinklar. Workshopen leds av en handledare.

Under en workshop deltagarna får interagera och utbyta information med varandra. För att en workshop ska bli lyckad är det viktigt att du planerar den väl och sätter upp tydliga mål. 


Tiden för workshopen är mellan 18.00 - 21.00 med ett kort paus i mellan.

Familjekonstelation

Familjekonstellation är en terapeutisk metod utvecklat av Bert Hellinger. Via denne metod kan svårlöst dynamik och invecklade relationsmönster göras synliga. Varje konstellation startar inre processer som gör det möjligt för klienten att få en klar bild av dolda, olösta mönster, underliggande problem och ger förmågan att lösa upp för dessa. Kan användas för att lösa alla möjliga problem, vare sig personliga eller affärsmässiga.

WorkShops kvällar: 15/6, 11/7, 9/8, 7/9, 6/10, 8/11, 6/12

Barnens livsstarts program - Nedärvda familjemönster

Varför det är viktigt att veta vilket mönster du ger och vad du programmerar för ditt barn; i dina livssituationer, konflikter?

Vad är vägen ut ur detta? Hur kan man balansera mental och fysisk hälsa?

Spännande lösning med hjälp av en biologisk metod, genom ett förhållningssätt till psykogenetik.

WorkShops kvällar: 15/8, 13/9, 12/10, 10/11, 7/12

Varför uppstår sjukdomar? 

.

Trauman och helande

.

Recall Healing

.