top of page
WorkShop - upplevelsebaserad inlevelse

En workshop är ett gruppmöte av ett antal människor med samma intresseområde. Syftet är att gruppen arbetar fram ett resultat med kvalitet där man tagit vara på olika aspekter och infallsvinklar. Workshopen leds av en handledare.

Under en workshop deltagarna får interagera och utbyta information med varandra. För att en workshop ska bli lyckad är det viktigt att du planerar den väl och sätter upp tydliga mål. 


Tiden för workshopen är mellan 18.00 - 21.00 med ett kort paus i mellan.

.

.

.

bottom of page