COACHNINGLÄRA - SAMTALSTEKNIK

Coaching är ett sätt att optimera en individs resurser och ett sätt att stödja utvecklingen med resultatfokus.


ICF definierar coachens ansvar med fyra huvudpunkter

  • Utforska, klargöra och arbeta med det klienten vill uppnå

  • Uppmuntra klienten till egna utforskning och egna upptäckter

  • Ta fram klientens egna lösningar och strategier

  • Hålla klienten ansvarig

Coachning är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och ledarskap.

Syftet är att kunna leda sig själv:

  • förstå sina styrkor, tankar, känslor och

  • vara medveten om sitt beteende samt

  • ta ansvar för sina handlingar

Coaching ACC
Ontologisk Coaching