top of page

Vem kan söka sig till utbildningen?

Inga särskilda krav finns för att söka till introduktionen, alla är välkomna!

Omfattning och tider

*  28/11 eller 4/12, mellan 18.00 - 20:00

Utbildningsplats

*  Zoom (inbjudan skickas ut)

Dokumentation

* Sammanfattning av zoomsamtalet

Kurskostnad

* Kostnadsfritt
  dock anmälan är obligatorisk

FAKTA OM
KOGNITIV NPF-COACH
Zoom-Logo2.png
INTRODUKTION TILL NPF- OCH COACHING

UTBILDNINGENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att du som KOGNITIV NPF-COACH skall kunna stödja eleven att få bättre livskvalitet och använda sitt funktionsvariation till sin egen fördel.

 

Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov blir du diplomerad KOGNITIV NPF-COACH med möjlighet till certifiering. Utbildningens syfte är att berörd skolpersonal skall få möjlighet att använda motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt. 

 

UTBILDNINGENS MÅL

är att med hjälp av coachning som verktyg skall eleverna ha tillgång till motiverande, aktiverande coachsamtal som tydliggör elevens styrkor, sina färdigheter och agerar utifrån förbestämda mål.

 

UTBILDNINGSUPPLÄGG:

Utbildningar som du finner hos oss består av praktisk träning (80%) och teoreiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten. Upplägget på utbildningen är 3 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

 

NÅGRA TANKAR INFÖR UTBILDNING

Utbildningen består av båda teoretisk- och praktisk del, samt personlig utveckling. Utbildningen förutsätter att du är också villig att arbeta med dig själv för att få förståelse och erfarenhet av det praktiska delen av arbetet.

bottom of page