top of page
FAKTA OM
KOGNITIV NPF-COACH
  1. Vad är NPF?

  2. Vad är KOGNITIV NPF-coaching?

  3. Vad är en “diagnos” och “tillstånd”

  4. Vad är ett förhållningssätt?

  5. Medvetenhet?

  6. Utbildningsupplägg

  7. Några tankar inför utbildningen

Zoom-Logo2.png
INTRODUKTION TILL NPF- OCH COACHING

1. Vad är NPF?

NPF - står för "Neuro Psykiatriska Funktionsvariation, och  visar på hur hjärnan arbetar och fungerar. Bland NPF hittar vi Autismspektrumtillståndadhd, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. 

2. Vad är KOGNITIV NPF-coaching?

En KOGNITIV NPF-COACH stödjer eleven/klienten att få bättre livskvalitet och kunna använda sitt funktionsvariation till sin egen fördel. Du som NPF-COACH skall få möjlighet att använda i utbildningen skapat verktygslåda; skapa strategier, motiverande, aktiverande coachning på ett effektiv, kraftfullt sätt och agera utifrån förbestämda mål. 

Verktygen, modellerna är anpassade till skolans värld för att kunna ge professionell förhållningssätt och tillvägagång till elevarbeten.

 

3. Vad är en “diagnos” och “tillstånd”

En diagnos är namnet på en funktionsvariation, ett tillstånd, varje diagnos beskrivs med så kallade diagnoskriterier. 

Ett tillstånd är formen av funktionsvariation, tex: ADHD, Autism, OCD, Tics, Tourettes syndrom, språkstörning,  dyslexi, spåkströrning.

4. Vad är ett förhållningssätt

Ett förhållningssätt handlar om vilken inställning du har till någonting, inte bara vad du tycker utan vad du är beredd att faktiskt göra. Ofta har människor en uppfattning men gör inte samma sak i praktiken.

5. Medvetenhet

Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och ibland även för andra. 

6. Utbildningsupplägg

NPF-COACH utbildningen består av praktisk träning (80%) och teoretiska koppling (20%), som förtydligar och skapar större förståelse för det som sker i praktiken. Upplägget på utbildningen är 3 dagar i månaden, som gör att varje deltagare kan praktisera sina färdigheter mellen utbildningstillfällen.

 

7. Några tankar inför utbildningen

Utbildningen består av båda teoretisk- och praktisk del, samt personlig utveckling. Utbildningen förutsätter att du är också villig att arbeta med dig själv för att få förståelse och erfarenhet av det praktiska delen av arbetet.

bottom of page