top of page

Emotionell Coaching

_______________________________________________________________________________________________________________eWingwave Coaching (Emotionell coaching) och prestationshöjande coachning behandlar känslor och, skapar känslomässig balans. utvecklar intern förändringsförmåga för att uppnå maximal kundprestanda. Det ger snabb och effektiv hjälp med att hantera stress, uppnå mental och psykologisk stabilitet, aktivera resurser, öka kreativiteten och självkänslan och självförtroende som lärs ut under svåra situationer, överraskningar, tentor och konflikter.

Grunden är hjärforskningens nya rön

Metodens tre grundkomponens är  bilateral hemisfärstimulering,  muskeltest och NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING

bottom of page