Tillgänglig online

NPFCOACH, Grundkurs

14-16/10, 11-13/11, 09-10/12, samma kurs men olika datum.

  • Startar 14 okt.
  • 2.500kr inkl. moms
  • Grevgatan 23. NB

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Obligatorisk grundkurs inför den till 1-åriga Kognitiv NPF-COACH utb.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Grevgatan 23, NB

    +46 8 30 52 88

    georg@mindmentor.se