Kursen kan inte längre bokas.
Tillgänglig online

INTR. till NPF-COACHING - FULLBOKAD

10 maj 2022 Medvetenhetens spektrum i NPF-världen.

  • Startade 21 apr.
  • Online genomgång

Beskrivning av tjänsten

Introduktion till KOGNITIV NPF-COACH i skolan och i arbetslivet. NPF står för neuropsykiatriska funktionsvariationer och visar hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsvariatio-nerna är Autismspektra ASD/Aspergers syndrom, ADHD, OCD (tvångstankar), Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Kommande sessioner

Kontaktuppgifter

+46 8 30 52 88

georg@mindmentor.se

Östermalm Grevgatan 23, NB