FAMILJEKONSTELLATION

15 juni 2022 kl. 18.00 - 21.00

  • Startar 15 juni
  • 350 kr, faktureras
  • Grevgatan 23 NB

Beskrivning av tjänsten

Vi arbetar med familjeuppställning, själens rörelse. Det betyder att en person väljer ut av deltagarna en person som kommer representera honom/henne. Därefter väljs på samma sätt övriga familjemedlemmar som behövs och ställer upp dessa personer med viss koppling till varandra.

Kommande sessioner

Kontaktuppgifter

+46 8 30 52 88

georg@mindmentor.se

Östermalm Grevgatan 23, NB