Introduktion till DIPLMERAD KOGNITIV NPF-COACH

Kanske det är ditt första steg in i NPF världen, kanske du har många erfarenhet kring NPF, du är alltid välkommen. Vår introduktionskväll  till  KOGNITIV NPF-COACH ge dig möjligheter att se vad NeuroPsykiatriska Funktionsvariationer är och hur det fungerar och hur påverkar en individ i vardagen.

Vi kommer bl. a prata om:

* Utbildningenspratiska detaljer

* Om handledarnas bakgrund

Vad Kognitiv NPF-COACH är

* Skillnader mellan discipliner som Coach och NPF-Coach

* Vad är NPF och hur det påverkar oss 

Välkommen till en introduktionen på zoom, kommande datum är:

22/9, 20/10, 17/11, 15/12 mellan 18.00 - 19.00

Zoom-Logo2.png