top of page
GRUNDUTBILDNING - BIOLOGIKA HÄLSOLÄRA
AGENDA FÖR GRUNDUTBILDNINGEN

Fredag - Vad 5BNL, BIOLOGIKA HÄLSOLÄRA är?
              - En emotionell konflikt, termer och begrepp

              - Dr Hamer  och De fem biologiska naturlagar 

                       - Första naturlag: Hur en sjukdom blir startar

                       - Andra naturlag: Två faser i en sjukdomsprocess

Lördag - Kort sammanfattning, avstämning

                       - Tredje naturlagen: Förändringens biologi, groddblad system

                       - Hjärtlager och Datortomografi (CT)

                       - Fjärde naturlag: Mikroorganismer, biologisk hjälpare

Söndag - Kort avstämning

                       - Femte naturlag: Förändringens syfte, kvinstessensen

                       - Barnens startprogram (P/P)

                       - Information om arbetsverktyg och Recall Healing

EQU-LOGGA_181101_palm.png
bottom of page