top of page
agyhalott.jpg
ONTOLOGI-LÄRA

Ontologi är ett filosofiskt begrepp som betyder läran om det varande. När vi arbetar med ontologi tittar vi på:
Språket; hur en person använder sitt språkbruk, sitt lyssnande, tänkande och berättande. 

 

Känslan; Vilka känslor, sinnesstämning och emotioner som styr en person. 
 

Kroppen; hur andas vi, vilka kroppssensationer har vi, är rösten förändrats.

Ontologisk Coachning
läs mer
Ontologisk Ledarskap
läs mer
bottom of page