GRUPPHANDLEDNING FÖR KOMMUNER

Handledning för enskilda personer såväl som grupper som i sin yrkesroll möter människor i enskilda samtal, gruppsamtal och tuffa situationer. Handledningens syfte är att utveckla och stärka yrkesrollen genom ökad insikt, fördjupad självkännedom och grupputveckling.

 

Det ger möjlighet till vidareutveckling på det personliga och det professionella planet. I handledning ges möjlighet till eget utrymme för reflektioner och känslor kring händelser och situationer med klienter, medarbetare, deltagare.

 

Handledning: Handledningen består bland annat av, fördjupad personlig medvetenhet, grupputveckling. Personlig handledning med fördjupade diskussioner om hur t.ex. vissa klienter påverkar mig som person, varför man blir påverkad vissa klienter och andra inte m.m.

Arbetsroller och uppdrag, arbetsbörda, klimat i arbetsgruppen, hanteringen av klienter som tar mycket tid.
Mindre ärendefokuserat (där handledaren kan komma med praktiska lösningar)

FAKTA OM HANDLEDNING

Tider: min 2 timmar per tillfälle

Min antal personer: 6 deltagare

Dagar: enligt överenskommelse

Plats: Kommunens egna lokaler

Pris: enligt överenskommelse