top of page

Frågor för dig som vill minnas

1. Vad är syftet med backspegel/reflektion?

2. Vad är ett förhållningssätt?

3. Vad är ett uppvisat beteende?

4. Vad är skillnaden mellan en "hjälpare" eller en "stödjare"

5. Beskiv vad huvudsakligen självkänsla, självförtroende och självaktning är.

6. Vad är skillnaden mellan intuition och insikt?

7. Vad stor bokstäverna NPF för?

................................................................................................................................

1. Vad är ett paradigmskifte?

2. Skriv ner 2 st positiva, 2 st neutrala och 2 st negativa tankar

3. Vilka är de känslomässiga processens tre olika aspekter?

4. Hur går du till väga för att: identifiera, modulera och uttrycka känslan

5. Hur skapar vi en ny verklighet?

................................................................................................................................

1. Vad fångade dig i Lenas exempel?

bottom of page