NPF-HANDLEDNING

Definition av handledning

En pedagogisk, relationsrelaterad och NPF-sepecifik process med upptäckt, inlärning, växande och utveckling som mål. En konsultation med utbildande syfte, eget lärande  med praktik genomförande utifrån den handleddes förståelse.

DATUM FÖR HANDLEDNING

Tider: 18.00 - 19.30

Max antal personer: 5 deltagare

Dagar: 23 februari

  24 mars

  20 april

  19 maj

  08 juni

Plats: Zoom

Pris: 400 kr inkl. moms (25%)

BOKA DIN PLATS