top of page
DR RYKE GEERD HAMER OCH DE FEM BIOLOGISKA NATURLAGAR

_______________________________________________________________________________________________________________

Naturen kan inte övervinnas, bara skapa förståelse för. Det är dags att skapa förståelse för din egen biologi – den ansvarsfulla

tillämpningen av naturens fem lagar.

Förstå hur kroppen fungerar, vad den reagerar på och vilka alternativ det har till överlevnad. 

Lär känna naturens biologiska lagar innan du blir sjuk. Detta är det bästa förebyggandet du någonsin har gjort, och 100% pålitlig! ”

DE FEM BIOLOGISKA NATURLAGAR

1. Hur en sjukdom startas

All naturlig förändring börjar med en biologisk, emotionell konflikt, chock, trauma och med fem tydliga, uppfyllda förutsättningar. Startas en Meningsfullt Biologisk Specialprogram (MBS) med syfte att överleva. Uppfyllda förutsättningar: 1. dramatisk, allvarlig, oroande, upprörande, 2. ingen lösning, för tillfället, 3. oväntad, påverka  med överraskningens kraft, 4. separat upplevd, händelsen behåller vi för oss själva, 5. oacceptabelt

 

2. De två faserna i en sjukdomsprocess

All naturlig biologisk förändring består av två faser när det gäller att lösa den biologiska emotionella konflikten, om inga återfall sker.

1. Aktiva fasen, 2. Återställnings fasen, denna fas delas upp sedan i tre delar: - utsöndrings fas, - epileptoid-kris, - ärrbildning 

 

3. Förändringens biologi - groddblad systemet.
Hur varje organ relaterar till ett visst område i hjärnan. Alla naturliga förändringar, ”ontogenetiska” (enskilda individens individuella utveckling från befruktning till död) som grundar sig på groddblad centrerat system. Det sker 1. cellökning, 2. cellminskning eller 3. funktionsförändring. 

 

4. Mikroorganismer biologiska hjälpare (bakterier, virus) och deras hjälpande uppgift i kroppen

Alla mikroorganismer är en viktig del av förändringen. De är ontogenetiska som grundar sig på grodd-blad (embryosäckens blad) centrerat system.  - svampar,   - svampar - bakterier, - bakterier,  - virus

 

 

5. Symptom och tillstånd som meningsfulla och intellektuella processer

Alla naturliga förändringar har betydelse, syfte, mål och aktivitet för överlevnadsbiologi. I vår kropp händer ingenting av misstag, förändringen kan beräknas matematiskt. Syfte: - överlevnad och fortplantning. 

____________________________________________________________________________________________________________

bottom of page