Ledarskap- och grupputveckling

Ledarskap kan beskrivas som en social process, ett speciellt beteende där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. Målet med påverkandet är att nå ett positiv resultat inom företag, organisation eller grupper. Ledar- och grupputveckling skapar en stark tydlig framgång genom att använda inre ledarskap. Ledarens medvetenhet om sina egna egenskaper, färdigheter, förhållningssätt, övertygelse och sin biologiska bakrund är avgörande vilka resultat personen själv och medarbetarna.

 

Vi inom företaget använder Biologiskt ledarskap och Coachande ledarskap

Biologiska ledarskapet ger ett nytt perspektiv i ledarskapet genom vårt biologiska arv, beteende. Nya tankar, nya metoder skapar nya resultat. Biologiska ledarskap använder det allra senaste inom forskning av hjärnan.

 

Coachande ledarskap leder till ökad prestation, bättre trivsel, förstärkt självförtroende och självkänsla. Ledarskapet leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Dödens upplevelse av livet!
Fortsättning - Biologiska Ledarskapet och Hälsolära (BLH)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
TBD
Barnens livsskapande program