Biologika - framtidens hälsolära bygger på Dr Hamers upptäkt, de fem biologiska naturlagar. Kunskaper, och vår medvetenhet om oss själva, vår egen biologi, förhållnings-sätt till livet, relation till sjukdomar och konflikter. 

Biologika Organ Atlas vilar på Dr Hamers vetenskapliga upptäckter och tabeller. Barnai Roberto är författare till Biologka Organ Atlas, den unika boken som för närvarande finns på ungerska, tyska, polska och översättning på går till engelska, svenska, nederländska.

Biologika - framtidens hälsolära

 Introduktion Hälsolära
Grundkurs 5BNL
Biologika Organ Atlas

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Familje- och relationskonstellation, en själslig resa
Introduktion till Wingwave coaching med Malin Aquilon (1)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
Grundkurs - EFT (Emotional Freedom Techniques) – att arbeta aktivt med känslor
Coachutbildning enligt ICF, grund (ACC)
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Filosofiska salongen
Familje- och relations konstellation, en själslig resa
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Grundkurs - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Familje- och relations konstellation, en själslig resa
Biologika, fortsättningskurs II