Biologiska Ledarskapet - Hälsolära bygger på Dr Hamers upptäkt, de fem biologiska naturlagar. Kunskaper, och vår medvetenhet om oss själva, vår egen biologi, förhållnings-sätt till livet, relation till sjukdomar och konflikter. 

Läs mer om utbildningen

Biologika Organ Atlas vilar på Dr Hamers vetenskapliga upptäckter och tabeller. Barnai Roberto är författare till Biologka Organ Atlas, den unika boken som för närvarande finns på ungerska, tyska, polska och översättning på går till engelska, svenska, nederländska.

Läs mer om Organ Atlaset

Biologiska Ledarskapet - Hälsolära

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Dödens upplevelse av livet!
Fortsättning - Biologiska Ledarskapet och Hälsolära (BLH)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
TBD
Barnens livsskapande program