FRISKVÅRDS COACHTERAPI och HÄLSOLÄRA

Vi bör samlas för att skapa en fördjupad integrerad form av välutbildade terapeuter som är specialister på Friskvård och Hälsovård. Jag kallar det ofta gärna för Friskvårdsmedicin eller kortare: FRISKMEDICIN.

 

Det är denna specialistgrupp av terapeuter som redan idag har kunskapen och det levande och brinnande intresset för att sprida information om friskvård och förebyggande preventiv medicin och driva frågorna om hur vi tar hand om oss på bästa sätt för att bygga upp ett starkt naturligt immunförsvar och hälsa.

Jag vill se en ny form av respekt och samarbete växa fram mellan Friskvård + Sjukvård som tillsammans arbetar sida vid sida och med ömsesidig respekt inför varandra för att hålla alla människor friska. När det inte längre går utan någon ändå blir sjuk, då ska patienterna kunna få den bästa sjukvården som finns att få.

 

Det är dags för en revolution inom svensk hälso- och sjukvård, där sjukvården bara tar hand om de som är sjuka och friskvården, med samhällets hjälp, rustas upp rejält för att kunna ta hand om alla andra.

Vi hjälper friska människor att bibehålla sin hälsa och hjälper de som inte mår bra.

Vi avlastar sjukvården.

 

// Mac Pompeius Wolontis

Grundutbildning
Fortsättning
Avanserad
Master