KOGNITIV
NPF-COACH

Det är dags för vår spännande utbildning till Kognitiv NPF-Coach utbildning på två terminer.

En praktisk utbildning med förtecken som hanterar HUR inom Neuropsykiatrisk Funktionsvariation!

När startar utbildningen: 18-20/9-2020

Diplomerad COACH

Återigen startar vi vår Coachutbildning  enligt ICF regler och förhållning.

Resultatfokus och självmedvetenhet.

När startar utbildningen: 12-13/10-2020

framtidens

hälsolära

En utbildning som ger en annan syn på vad sjukdomar är, syftet och målet med dessa förändringar.

När startar utbildningen: ring för datum

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Fortsättning - Biologiska Ledarskapet och Hälsolära (BLH)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
Dödens upplevelse av livet!
TBD
Barnens livsskapande program