KOGNITIV
NPF-COACH

Det är dags för vår spännande utbildning till Kognitiv NPF-Coach utbildning på två terminer.

En praktisk utbildning med förtecken som hanterar HUR inom Neuropsykiatrisk Funktionsvariation!

När startar utbildningen: 17-19/4-2020

Diplomerad COACH

Återigen startar vi vår Coachutbildning  enligt ICF regler och förhållning.

Resultatfokus och självmedvetenhet.

När startar utbildningen: 22-23/4-2020

framtidens

hälsolära

En utbildning som ger en annan syn på vad sjukdomar är, syftet och målet med dessa förändringar.

När startar utbildningen: 27-29/3 -2020

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Familje- och relationskonstellation, en själslig resa
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Grundkurs - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Introduktion av verktyg för framtidens ledarskap och hälsolära
Familje- och relationskonstellation, en själslig resa
Introduktion till Wingwave coaching med Malin Aquilon (1)
Coachutbildning enligt ICF, grund (ACC)
KOGNITIV NPF-COACH
Grundkurs - EFT (Emotional Freedom Techniques) – att arbeta aktivt med känslor
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Familje- och relations konstellation, en själslig resa
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Grundkurs - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Familje- och relations konstellation, en själslig resa