top of page

Diplomerad professionell Coach (ACC)

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i coachingens grunder samt fördjupning av din egen personliga utvecklingsprocess. För oss är det viktigt att du som blivande coach får uppbackning och feedback på ditt eget coachande och att du kan känna dig trygg i rollen som coach. Vi ger dig en välutrustad verktygslåda för att kunna hantera olika situationer.

 

Vem kan söka sig till utbildningen?

Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen. Våra coachutbildningar är för dig som arbetar, eller vill arbeta professionellt med att motivera och utveckla andra.

 

För bästa utbildningskvalité:

* Antal deltagare är mellan 8 och 12 personer.
* Alltid 2 handledare vid 10 eller flera deltagare
* MindMentor följer ICF (International Coach Federation) regler och rekommendationer.

 

Mellan utbildningstillfällena får du:

* coacha egna övningsklienter
* coacha deltagare som ingår i din kurs v ge och ta feedback

 

Efter utbildningen blir du mer medveten om:

* är klar över dina visioner, mål och värderingar
* kan använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation och handling.
* har skapat handlingsplaner som fungerar
* använder intuition och andra dolda resurser
* har tillgång till “kärnkompetenser” inom coaching

* har tillgång till effektiva verktyg för varaktig förändring

Ur innehållet

Skapa grunden

1. Etik och professionalitet

2. Coachöverenskommelse

 

Skapa ömsesidig relation

3. Förtroende och närhet

4. Coachingnärvaro

 

Kommunisera effektivt

5. Aktivt lyssnande
6. Kraftfulla motiverande frågor

7. Rak och direkt kommunikation

 

Underlätta lärande och skapa resultat

8. Skapa medvetenhet

9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta mål
11. Framsteg och ansvarstagande

bottom of page