Välkommen till MindMentor AB!

Våra utbildningar på MindMentor AB är mycket “själ och hjärta” och samtidigt en intellektuell utmaning på många plan. Vår pedagogik är upplevelsebaserad där teorierna omsätts i praktisk handling. Vi har utbildningar som framtidens hälsolära, ledarskap, grupputveckling, coachning och NPF-coachning.

Aktuellt just nu
Filosofiska salong

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Fortsättning - Biologiska Ledarskapet och Hälsolära (BLH)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
Dödens upplevelse av livet!
TBD
Barnens livsskapande program