Välkommen till MindMentor!

Våra utbildningar på MindMentor är mycket “själ och hjärta” och samtidigt en intellektuell utmaning på många plan. Vår pedagogik är upplevelsebaserad där teorierna omsätts i praktisk handling. Vi har utbildningar som framtidens hälsolära, ledarskap, grupputveckling, coachning och NPF-coachning.

GLAD PÅSK!

Aktuellt just nu
Filosofiska salong
Recall Healing

Wingwave coaching

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

Föredrag, kurser och utbildningar
Familje- och relationskonstellation, en själslig resa
Introduktion till Wingwave coaching med Malin Aquilon (1)
KOGNITIV NPF-COACH, 1år
Grundkurs - EFT (Emotional Freedom Techniques) – att arbeta aktivt med känslor
Coachutbildning enligt ICF, grund (ACC)
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Filosofiska salongen
Familje- och relations konstellation, en själslig resa
Introduktion - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Grundkurs - Framtidens Ledarskap och Hälsolära (FLH)
Familje- och relations konstellation, en själslig resa
Biologika, fortsättningskurs II