Allt vi hör är inte ett faktum, och allt vi ser är en synvinkel, inte en verklighet.

Marcus Aurelius

Wave
georg_rund_2101_edited.png

Georg Zsolnai heter jag och vill hälsa dig välkommen till vår värld på MindMentor AB, där helhets- och kvanttänkandet är en grundläggande plattform. Jag är huvudansvarig för verksamheten och jag vill vara en inspirationskälla för dig och/eller ditt företag. 

 

Vår pedagogik är upplevelse- och medvetandebaserad kunskap där teorin omsätts i praktisk handling. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv. 

I våra arbeten och utbildningar är det mycket “själ och hjärta”. Samtidigt ger de en intellektuell utmaning på många plan. Vi ser möjligheterna före problemen!

Välkommen till oss!